-->
Een preventieproject rond weekendongevallen
te Mechelen, jaarlijks, de week voor het herfstverlof.

 

CONCEPT
'WEL JONG NIET GEK !'

Een sensibilisatiecampagne ter voorkoming van weekendongevallen ingericht door Lokale Politie Mechelen in samenwerking met de stadsdiensten,
gemeenschapswachten, Ikbenvoor(BIVV), Drive Up Safety (DUS) en Federale Verkeerspolitie.

Ontvangst :
De leerlingen krijgen een vragenlijst met quiz. De antwoorden komen voor in de presentaties of zijn te vinden op infoborden die ter plaatse aanwezig zijn. (Voor de winnaars zijn er prijzen voorzien).

1. Sound and light : De jongeren verzamelen in de fuifzaal waar zij onthaald worden in een dancingsfeer met aangepaste muziek in een verduisterd lokaal. Op een scherm worden beelden geprojecteerd, aanvankelijk met nadruk op het aangename bij uitgaan, mooie auto's, het sensationele van snel rijden. Daarna wijzigen de beelden en wordt de nadruk gelegd op ongevallen, gewonden, ziekenhuis, doden...

2. Aan de hand van een echt gebeurd weekendongeval wordt de aandacht van de jongeren gewekt.

3. Vervolgens wordt de groep in twee verdeeld en volgen zij afwisselend een presentatie over de oorzaken van weekendongevallen en wat je daar zelf kan aan doen om die te voorkomen en een ervaringsgericht gedeelte met tal van doe-activiteiten.
Tijdens de presentatie met videoclips komen Volgende thema's aan bod:

•  Jeugdige leeftijd van de bestuurder en de onervarenheid;
•  Alcohol en drugs in verkeer,
•  Onaangepaste snelheid;
•  Oververmoeidheid;
•  Weersgesteldheid;
•  Dragen van de gordel;


Volgende doe-activeiten kunnen ervaren worden:

•  Tuimelwagen, crashtest, reactietest, rijsimulator, evacuatieproef, alcoholtest, parcours met promillebril, demo speekseltest drugs in verkeer, EHBO-oefening, infostanden.

Tijdstip: Op 21, 22 en 24 oktober 2013.

De duurtijd van het evenement is een halve dag (van 9 tot +-12 uur of van 13 uur tot +-16 uur);

Aantal deelnemers: +- 200 leerlingen per sessie (+- 1300 leerlingen in totaal);

Plaats van gebeuren : Douaneplein Fuifzaal PERRON-M. (verplaatsing met eigen vervoer fietsenstalling aanwezig)

Kostprijs school : gratis

Contactpersoon : Hoofdinspecteur Gino Verbruggen
Email: verkeerseducatie.politie@mechelen.be

 


PZ Mechelen