-->
Een preventieproject rond weekendongevallen
te Mechelen, jaarlijks, de week voor het herfstverlof.

 

CONCEPT
'WEL JONG NIET GEK !'

Een sensibilisatiecampagne ter voorkoming van weekendongevallen ingericht door Lokale Politie Mechelen in samenwerking met de stadsdiensten,
de Federale Politie, Ikbenvoor(BIVV) en Drive Up Safety (DUS).

Voorbereiding : alle leerlingen van de deelnemende scholen krijgen een enquêteformulier dat zij anoniem invullen. De vragen handelen over hun uitgaansgedrag en de inschatting op het risico op een auto-ongeluk en de kans om gecontroleerd te worden. De resultaten worden in de presentatie verwerkt.

De dag zelf :
De leerlingen krijgen een vragenlijst. De antwoorden komen voor in de presentaties of zijn te vinden op infoborden die ter plaatse aanwezig zijn. (Voor de winnaars zijn er prijzen voorzien).

1. Infoblok

1. Sound and light : De jongeren verzamelen in de fuifzaal waar zij onthaald worden in een dancingsfeer met aangepaste muziek in een verduisterd lokaal. Op een scherm worden beelden geprojecteerd, aanvankelijk met nadruk op het aangename bij uitgaan, mooie auto's, het sensationele van snel rijden. Daarna wijzigen de beelden en wordt de nadruk gelegd op ongevallen, gewonden, ziekenhuis, doden...

2. Presentatie ‘weekendongevallen' : De jongeren nemen plaats en aan de hand van een PowerPoint-presentatie met beelden en videoclips worden de oorzaken van weekendongevallen met jongeren besproken. Volgende thema's komen aan bod:

•  Jeugdige leeftijd van de bestuurder en de onervarenheid;
•  Alcohol en drugs in verkeer,
•  Onaangepaste snelheid;
•  Oververmoeidheid;
•  Weersgesteldheid;
•  Dragen van de gordel;

3. Selectie uit ‘Het testament van... '

2. Workshops

De jongeren worden onderverdeeld in 3 groepen. Elke groep volgt een thema en om de 35 minuten wordt er geroteerd zodat de 3 thema's in elke groep aan bod komen;

1. Alcohol en drugs : Hier wordt een antwoord gegeven op een aantal vragen zoals : welke invloed heeft alcohol en drugs op ons lichaam? Hoeveel mag je drinken? Hoe snel ben je weer nuchter ? Hoe verloopt een controle ?;

2. Onaangepaste snelheid :Het thema wordt verder uitgewerkt aan de hand van een aantal fysische verschijnselen zoals stopafstand = reactieafstand + remafstand, tunnelzicht, snelheid x 2 = botskracht x 4, 2-seconden-regel enz.) ;

3. Ervaringsgerichte activiteiten (tuimelwagen, crashtest, reactietest, rijsimulator, evacuatieproef, enz.)

3. Slotevenement

De leerlingen worden terug samengebracht voor een krachtig einde met als introductie het relaas van een dodelijk ongeval te Mechelen gevolgd door crashsimulatie, waarbij een auto vanop een hoogte van 17 meter naar beneden valt op een boomstam, gevolgd door een demo van een evacuatie van een geklemde persoon uit een auto.

Tijdstip: Op maandag 24, dinsdag 25 en donderdag 27 oktober 2011.

De duurtijd van het evenement is een halve dag (van 9 tot +-12 uur of van 13 uur tot +-16 uur);

Aantal deelnemers: +- 200 leerlingen per sessie (+- 1300 leerlingen in totaal);

Plaats van gebeuren : Douaneplein Fuifzaal PERRON-M. (verplaatsing met eigen vervoer – fietsenstalling aanwezig)

Kostprijs school : gratis

Contactpersoon : Commissaris Stefaan Vanlombeeck
Email: verkeersadvies.politie@mechelen.be

 


Brandweer Mechelen


PZ Mechelen