-->
Voorbereiding fietsexamen op de openbare weg
voor het 6-de leerjaar.
   

Wie kan deelnemen aan het fietsexamen

- Het fietsexamen is de eindfase van het behalen van een eindterm in het basisonderwijs. Leerlingen van het 6-de leerjaar kunnen zelfstandig op een veilige en een voldoende assertieve wijze fietsen in het normale straatbeeld;

- Om deel te nemen is een voldoende kennis vereist van de verkeersregels. De fietsbehendigheid moet voldoende ingeoefend zijn. De leerlingen kunnen zelfstandig gevaren inschatten en er gepast op reageren;

- De school zal op basis van de reeds opgedane ervaring een selectie maken van de leerlingen die in aanmerking komen om aan het fietsexamen deel te nemen;

- Het parcours moet klassikaal besproken worden en vooraf onder begeleiding afgelegd worden. Hiervoor kan een beroep gedaan worden op de Lokale Politie (verkeerseducatie 015/46 42 10)

- De deelnemers aan het fietsexamen dragen een fluo-verkeershesje en een fietshelm;

Het parcours

De leerlingen fietsen een parcours van 4,9 km vertrekkend in het Vrijbroekpark. Van de Hombeeksesteenweg gaat het naar de Brusselsesteenweg via de Pareipoelstraat en de Veldenstraat. Dan gaat het opnieuw richting centrum. Aan de Plaiscancebrug steken we de Leuvense Vaart over en volgen we een einde de Vaartdijk om dan via de Willem Rosierstraat naar de Louisastraat te fietsen. Via de Onze-Lieve-Vrouwstraat gaat het naar de Korenmarkt. Aan de Korenmarkt zal het verkeer geregeld worden door een politie-inspecteur. Het parcours vervolgt via de Korenmarkt en Hoogstraat naar de Brusselse Poort. Via de Plaiscancebrug en de Ridder Dessainlaan bereiken we opnieuw het Vrijbroekpark.

Opgelet: er is een wijziging in het parcours.
Terwijl we vroeger door de Bruul reden, fietsen we nu in de Onze-Lieve-Vrouwestraat linksaf in plaats van rechtsaf. Zo komen we direct op de Korenmarkt terecht.

De onderstaande film laat het parcours zien.

Observatoren

- Op het parcours staan een 20-tal observatoren waaronder 4 agenten. Zij houden toezicht en hebben geen fluo-hesje aan.

- Zij noteren voor elke voorbijrijdende deelnemer of hij/zij voldoende vlot en veilig voorbij fietst.
Indien de fietser zichzelf of anderen in gevaar brengt zal de observator ingrijpen en de kandidaat uit het verkeer nemen;

- De deelnemende scholen verbinden zich er toe om 3 observatoren in te zetten per deelnemende klas;

- Briefing observatoren - voorbeeld scorekaart:

Ouders

- In dit project is de samenwerking met ouders eveneens belangrijk. Zij doen er goed aan om het parcours met hun kind in te oefenen. Door hun kind te laten deelnemen aan het fietsexamen weten zij of hun kind klaar is om zelfstandig met de fiets te rijden;

- Een aantal ouders stellen zich misschien nog vragen.

Mag mijn kind met de fiets naar school ?
Is mijn kind wel klaar om deel te nemen aan een fietsexamen ?

Een aantal antwoorden kan je vinden op www.klasse.be de website van het onderwijsblad van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs. Klik op de vraag.

Leerkrachten

- Enkele aanbevelingen om het fietsexamen voor te bereiden.

Basiskennis : Jaarplanning 5-de en 6-de leerjaar :

Trainingsfiche 2 : plaats op de openbare weg 1
Trainingsfiche 3 : plaats op de openbare weg 2
Trainingsfiche 4 : voorrang

  terug naar startpagina

Contactpersoon : Hoofdinspecteur Gino Verbruggen
Email: verkeerseducatie@pzmewi.be